JIMII PHAN – GIÁM ĐỐC

Họ và tên: JIMII PHAN

Ngày sinh: 1983

Quốc tịch: Việt Nam

Vị trí: Giám đốc, chủ trì kết cấu

Bằng cấp: Kỹ sư dân dụng & công nghiệp

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp

Chứng chỉ hành nghề giám sát dân dụng và công nghiệp

Chứng chỉ quản lý dự án

Chứng chỉ tư vấn đấu thầu

Kinh nghiệm: 13 năm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

KINH NGHIỆM JIMII PHAN

 

LÊ PHƯƠNG MINH TIẾT – KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH

Họ và tên: LÊ PHƯƠNG MINH TIẾT

Ngày sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Vị trí: Kiến trúc sư

Bằng cấp: Kiến trúc sư quy hoạch

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc và quy hoạch

Kinh nghiệm: 16 năm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

KINH NGHIỆM LÊ PHƯƠNG MINH TIẾT

 

TẠ VĂN HUY – KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH

Họ và tên: TẠ VĂN HUY

Ngày sinh: 1981

Quốc tịch: Việt Nam

Vị trí: Kiến trúc sư

Bằng cấp: Kiến trúc sư quy hoạch

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc và quy hoạch

Kinh nghiệm: 13 năm

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

KINH NGHIỆM TẠ VĂN HUY

 

PHORN KIMHOR – CÔNG SỰ KIẾN TRÚC SƯ

Họ và tên: PHORN KIMHOR

Ngày sinh: 1993

Quốc tịch: Campuchia

Vị trí: Kiến trúc sư

Bằng cấp: Kiến trúc sư quy hoạch

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc và quy hoạch

Kinh nghiệm: 6 năm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

KINH NGHIỆM PHORN KIMHOR

 

TRẦN VĂN DŨNG – CHỦ TRÌ CẤP THOÁT NƯỚC

Họ và Tên: TRẦN VĂN DŨNG

Năm sinh: 02/09/1985

Quốc tịch: VIỆT NAM

Vị trí: Chủ trì Cấp – Thoát nước Công trình

Bằng cấp: Kỹ sư cấp & thoát nước

Chứng chỉ hành nghề ( hạng I) thiết kế Cấp – Thoát nước Công trình dân dụng và công nghiệp

Kinh nghiệm: 7 năm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

KINH NGHIỆM TRẦN VĂN DŨNG